Welkom
Openingstijden
Oudercommisie
agenda
contact
vacature Oudercommissie  
blank

De Oudercommissie (OC) behartigt de belangen van de kinderen en hun ouders/verzorgers bij de directie/MT van De Avonturiers. De OC vertegenwoordigt alle ouders/verzorgers en geeft gevraagd en ongevraagd advies over onderwerpen als kwaliteit (o.a. activiteiten, veiligheid & gezondheid), openingstijden en tarieven.

Daarnaast is de OC voor De Avonturiers een adviespartner bij het voedingsbeleid en andere beleidsdocumenten die betrekking hebben op het pedagogisch beleid (format). Eén keer per jaar organiseert de OC een ouderavond voor alle ouders/verzorgers. De OC hoopt u dan persoonlijk te mogen begroeten.

De Avonturiers heeft drie kinderopvanglocaties. Elke locatie heeft zijn eigen commissie. De commissies vergaderen zes keer per jaar gezamenlijk, maar hebben eigen beslisrecht over (specifieke) zaken die betrekking hebben op de eigen locatie.

OC Frankische Driehoek:

Manon Stadhouders

voorzitter

Ingrid de Bakker-Cruijssen

lid

Stefan van Abeelen

lid

Hanneke van Veen-Verhoeven

lid

Léoni Panjoel

lid

Milene Leijs

lid


OC Groote Akkers

Jenny Fens

secretaris

Vacature namens Peuterplein


OC Sport & Outdoor (De Tolstaak):
Vacature namens S&O BSO

Mocht u als ouder/verzorger ergens tegenaan lopen of vragen hebben? Dan kunt u contact opnemen met de OC via oudercommissie@de-avonturiers.nl
De OC zal uw vraag bespreken en indien nodig voorleggen aan De Avonturiers. Hierna ontvangt u een terugkoppeling van wat besproken is.

Als het toch niet loopt zoals u als ouder/verzorger wenst, dan is de klachtenregeling van toepassing. Deze regeling beschrijft de procedure bij het behandelen en registeren van klachten van ouders/verzorgers.

Meer informatie over de OC en hun werkwijze kunt u voorts terugvinden in het Vaststellingsreglement OC en het Huishoudelijk Reglement Oudercommissie. Regelmatig is de OC op zoek naar nieuwe leden. Indien u interesse heeft om hiervan deel uit te maken, laat het de OC weten a.u.b.!

Documenten (klik op onderstaande links):
Vaststellingsreglement Oudercommissie
Medezeggenschapsreglement Oudercommissie
Huishoudelijk Reglement Frankische Driehoek
Huishoudelijk Reglement Groote Akkers
Klachtenregeling