Welkom
Openingstijden
Oudercommisie
agenda
contact
vacature Pedagogisch beleid  
blank


Pedagogisch Format

Wij zijn De Avonturiers en ‘spelenderwijs ontdekken’ is ons motto! We zien het als onze passie en uitdaging om kinderen een stimulerende omgeving te bieden, waarin spelenderwijs ontdekken, creativiteit, veiligheid en openheid centraal staan. Wij willen kinderen de kans bieden om zich in eigen tempo en op eigen niveau te ontwikkelen tot evenwichtige persoonlijkheden. Dit is terug te zien zijn in onze houding en activiteiten waarmee wij de ontwikkeling van kinderen stimuleren. In het Pedagogisch Format hebben wij voor u onze visie en missie uitgewerkt. Daarnaast heeft iedere locatie een eigen werkplan – binnen onze organisaties Scripts genaamd. In deze Scripts zijn specifieke pedagogische en praktische zaken verwoord op de betreffende locatie en specifieke werksoort. U kunt op onderstaande links klikken om het Format en de Scripts te bekijken. De inhoud wordt periodiek geactualiseerd aan de hand van recente ontwikkelingen en uitbreidingen.

Algemeen
Pedagogisch Format

Locatie Frankische Driehoek 2 - Goirle
Script KDV en PP
Script BSO FD

Locatie Guido Gezellelaan 137 - Goirle
Script Peuterplein GA
Script BSO GA

Locatie De Tolstaak 1 - Goirle
Script Sport & Outdoor BSO Goirle

Naast het Format en de Scripts werken we binnen onze organisatie met een aantal protocollen. Hieronder vindt u de protocollen en beleidstukken die zijn opgesteld met als doel de kwaliteit van de opvang (veiligheid en gezondheid) binnen onze locaties te waarborgen. Daarnaast is de meldcode huiselijk geweld & kindermishandeling van toepassing.

Veiligheid

Gezondheid & Hygiëne

Voeding

Meldcode Huiselijk geweld

Handleiding Meldcode Huiselijk geweld

Pesten

Bijten en ander onaanvaardbaar gedrag

Klik op de onderstaande links om de inspectierapporten van de GGD te bekijken:

De Avonturiers BSO FD
De Avonturiers BSO GA
De Avonturiers KDV FD
Peuterplein GA
Sport & Outdoor BSO Goirle